برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات و سیاست‌های بنیاد ملی نخبگان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان گلستان؛ کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات و سیاست‌های بنیاد ملی نخبگان با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در روز دوشنبه مورخ یازدهم دیماه سال جاری پیرامون آشنایی دانشجویان این دانشگاه، با فعالیت ها و نحوه استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سالن شهید شهریاری دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست، دکتر ابوالقاسم خزاعیان؛ رئیس بنیاد نخبگان استان گلستان به معرفی بنیاد ملی نخبگان و تشریح اهداف و رسالت‌های آن و همچنین وظایف و مأموریت‌های بنیادهای استانی پرداخت. ایشان با اشاره به اهداف کلان سند راهبردی کشور در امور نخبگان، به تعریف نخبگی در سند پرداخت و تصریح کرد: تمام دستگاه‌های کشور باید برای حفظ و بهره‌برداری از نیروی‌انسانی نخبه همکاری لازم را با بنیاد ملی نخبگان داشته باشند.

در ادامه آقای مهندس احمدی کارشناس امور نخبگان استان گلستان، به نحوه درخواست و ارسال پرونده و تشریح آئین‌نامه های شناسایی و پشتیبانی ازدانش‌آموختگان برتر و همچنین آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراعات برگزیده و جوایز تحصیلی، پرداختند. لازم به ذکراست به منظور تفهیم و تشریح بهتر موارد مطرح شده، جلسه به صورت پرسش و پاسخ برگزار گردید و به پرسش های دانشجویان توسط کارشناس بنیاد پاسخ داده شد.