رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملّی نخبگان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

مطابق مادّۀ 5 شیوه‌نامۀ «شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها»  درخصوص رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملّی نخبگان موارد زیر به اطلاع مخاطبان می‌رسد.

نام و بخش‌های رویدادهای مورد تأیید بنیاد به شرح زیر است:


 1. نام و بخش‌های رویدادهای مورد تأیید بنیاد به شرح زیر است:

 • 1-1.جشنوارۀ «بین‌المللی خوارزمی»: بخش‌های «داخلی»، «خارجی» و «ایرانیان غیرمقیم»
 • 1-2.جشنوارۀ «جوان خوارزمی»: بخش‌های «دانش‌آموزی» و «دانش‌پژوهان و فنّاوران جوان»
 • 1-3.جشنوارۀ «تحقیقاتی علوم پزشکی رازی»: بخش‌های «دانشجویی و جوان»، «بزرگسال» و «پژوهش برتر»
 • 1-4.جشنوارۀ «بین‌المللی فارابی»: رتبه‌های اول تا سوم بخش‌های «بزرگسال» و «جوان»
 • 1-5.جشنوارۀ «ملّی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی»: بخش «طراحان کسب‌وکار (دانشجویی و آزاد) با ماهیت شخص حقیقی»
 • 1-6. جشنوارۀ «تحقیقات صنعتی سلمان فارسی نیروهای مسلح»: بخش‌های «طرح‌های سامانه‌ای (پروژه‌های سامانه محور)»، «طرح‌های فنّاورانه»، «طرح‌های علمی و دانشی (بنیادی)» و «محققین»
 • 1-7.مسابقات «بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران»: بخش‌های «دانشجویی» و «دانش‌آموزی»
 • 1-8.مسابقۀ «ملّی فنّاوری نانو»: بخش «دانشجویی»
 • 1-9.المپیاد «دانش‌آموزی علوم و فنّاوری نانو»: بخش «دانش‌آموزی» 

يادآوری: در جشنوارة فارابي تا پايان سال 1394، صرفاً دارندگان رتبة اول تا سوم دو بخش «بزرگسال» و «جوان» مورد تأييد بنياد هستند؛ ليكن باتوجه به تغيير رتبه‌بندي اين دو بخش (بزرگسال و جوان) در سال 1395 از رتبة «اول»، «دوم» و «سوم» به «برگزيده» و «شايستة تقدير»؛ رتبة برگزيده در هر يك از دو بخش بزرگسال و جوان معادل رتبة اول و رتبة «شايستة تقدير» در هر يك از دو بخش بزرگسال و جوان معادل رتبة دوم اين بخش‌ها در نظر گرفته مي‌شود.

 1. فرایند بهره‌مندی برگزیدگان از تسهیلات بنیاد بدین‌ترتیب است که دبیرخانۀ رویداد پس از مشخص شدن نتیجۀ نهایی رویداد، برگزیدگان را به بنیاد ملّی معرفی می‌کند و بنیاد ملّی با بررسی برگزیدگان، با اعطای تسهیلات زیر از آنان پشتیبانی می‌کند:

2-1. اعطای لوح تقدیر

2-2. اعطای جایزۀ نقدی

2-3. لحاظ امتیاز در سوابق فعالیت‌های نخبگانی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات مختلف «دانشجویی»، «دانش‌آموختگی»، «فرهنگی» و «استادان سرآمد»

2-4. لحاظ امتیاز برای بهره‌مندی از تسهیلات ارتقای فنّاورانه (اختراع برگزیده) و تبدیل آن به محصولی دانش‌بنیان و بازار مدار

جایزۀ نقدی و چگونگی لحاظ امتیاز برگزیدگی در سوابق برگزیدگان مذکور به شرح جدول پیوست است.

 1. برگزیدگان مورد تأیید بنیاد می‌توانند در زمان ثبت درخواست خود در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد (به نشانی www.soraya.bmn.ir)، حکم برگزیدگی خود را نیز بارگذاری کنند تا امتیاز آن برای ایشان مطابق مقررات تسهیلِ مورد نظر، اعمال شود.